Вимірювальна лабораторія ПП Кархут ІІ

Вимірювальна лабораторія  ПП Кархут ІІ створена в 1999 році.

Лабораторія виконує роботи по обстеженню, випробуванню та реконструкції мостів, конструкцій будівель та інженерних споруд, розробці ефективних залізобетонних конструкцій, відповідної технічної документації здійснює експериментальні та теоретичні дослідження будівельних конструкцій. Проводяться науково-дослідні та дослідно-конструкторські по експериментально-теоретичному обгрунтуванню тв  впродовженню будівництво ефективних систем реконструкції автодорожних мостів та шляхопроводів з поширенням габаритів проїзної частини та тротуарів залізобетонними накладними плитами та іншими системами.

Натуральні обстеження, статичні та динамічні випробування мостів включають визначення їх вантажопідйомності, виявлення резервів несучої здатності.

На підставі всебічного аналізу стану споруди розробляється проектно технічна документація на реконструкці, посилення та поширення мостових переходів. Для поширення застосовується три типи накладних плит, що випускається серійно. Завдяки цьому способи поширено більше 30 мостів в Україні, Білорусі, Австрії, Польщі. Їх випробовування до і після поширення підтвердили збільшення несучої здатності, поперечная жорсткості, покращення динамічних характеристик та значне зменшення прогинів. Цей спосіб придатної для практично всіх типів прольотних будов.

Проведення в 1987-1992 р.р. за завданням департаменту автошляхів Мінтрансу України експерементальне будівництво 17 об’єктів загальною довжиною 879 м порівняно з поширенням приставними елементами дало економію 188 арматури та 3326 м3 товарного бетону. Рузультати цієї роботи використані в нормативних документах з реконструкції автодорожних мостів та шляхопроводів.

Лабораторія виконує експериментальні дослідження основ, випробування опор існуючих мостів для визначення їх реальної несучої здатності, підйом прольотних будов, заміна опорних частин та вирівнювання опор. Проводяться експериментальні дослідження натуральних прольотних будов, балок, їх моделей, вузлів, об’єднань при дії статичних та динамічних навантаженнь. Розробляються робочі проекти на будівництво й реконструкцію мостів, будівель та інженерних споруд.

Лабораторія займається оптимізацією збірних залізобетонних конструкцій, зменшенням їч маткріало та енергоємності при забезпечені експлатаціних показників. В результаті цього  розроблені та впроваджені у серійне виробництво на заводах збірного залізобетону ТБО “Львівбуд” порожнисті та ребристі плити, перемички, фундфментні балки, інші конструкції із зменшеною, порівняно з типовими, матеріалоємністю. На основі експерементально розрахункових методів ВЛ ПП Кархут ІІ здійснює контроль показників якості будівельних виробів. Ще одним напрямком діяльності лабораторії є виконання замовлень по оцінці технчіного стану, розробці документації на реконструкцію та посилання будівель, споруд та їх елементів.

ВЛ ПП Кархут ІІ проводить експеремантельно-теоретичні дослідження по актуальних напрямках розвитку теорії розрахунку залізобетонниз конструкцій:

  • Розробка методів просторового розрахунку залізобетонних перехресно-ребристих систем з урахуванням нелінійності залізобетону;
  • Дослідження роботи звичайних та попередньонапружених конструкцій, армованих новими видами арматури;
  • Експерементальні дослідження та розробка методів розрахунку звиайних та попередньонапружених  залізобетоних конструкцій при багаторазових навантаженнях;
  • Дослідження роботи багатоповерхових безстикових колон та розробка їх конструктивних рішень;
  • Дослідження та вдосконалення залізобетонних конструкцій і їх стиків;

Застосування методів теорії надійності до розрахунку залізобетонних конструкцій, елементів транспортних та інженерних споруд.

Виконуються науково-дослідні роботи в інших напрямах теорії розрахунку залізобетонних конструкцій . Для ПІ “Белгипродор” виконані експерементальні дослідження витривалості та деформативності замонолічених стиків бездіафрагмових прольотних будов та розроблені рекомендації з їх розрахунку на багаторазові навантаження. Лабораторію виконані НДР за замовленням Мосавтодору, НИИЖБу та Ін. ВЛ ПП Кархут ІІ  обладнана сучасним устаткуванням, приладами, атестована Держстандартом України  на право проведення  робіт з вказаних вище напрямків. В лабораторії працює 8 кандидатів технічних наук, 6 наукових співробітників, що дозволяє виконувати роботи на світовому рівні.

Результат робіт опубліковіні в більш ніж 70 наукових працях, захищені 12 авторськими свідоцтвами та патентами.

 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБНИЦТВА

Для детальнішого ознайомлення завантажте документ

Виробництво МДМ плит з пінополістиролу, армованого арматурним прокатом, введено ТзОВ „МДМ Системи” у
другому кварталі 2005 року. Виробництво розміщено в промисловій будівлі в м.Чернівці на території Чернівецького
радіотехнічного заводу.
Джерелом електропостачання є РУ-0,4 кВт від КТП-9 ВАТ „Чернівціобленерго”.
Вода при виробництві МДМ плит не використовується.
Побутово-питне водопостачання – від існуючих водопровідних мереж, що обслуговують суміжні цехи ВАТ
„Чернівецький радіотехнічний завод”.
Центральне теплопостачання відсутнє.
Обігрівання робочих місць здійснюється від джерела електропостачання.
Повітропостачання передбачено від компресора потужністю 0,75 кВт з робочим тиском стиснутого повітря
10атм продуктивністю.
Цех для виробництва МДМ плит, складування вихідних комплектувальних матеріалів, виробів і виготовленої
продукції розміщений в одноповерховому будинку в приміщенні завдовжки 45,5 м, завширшки 17,3 м, загальною
площею 792м2
Дільниця для виробництва МДМ плит складається з одної технологічної лінії. Лінія включає три робочих поста:
пост підготовки пінополістирольних брусків, пост підготовки арматурних виробів (зварних сіток, опорних елементів);
пост виготовлення МДМ плит.
Проектна потужність одної технологічної лінії – 8000 м2
МДМ плит на рік (при однозмінному робочому дні).
МДМ плити, що складаються з пінополістирольних плит за ДСТУ Б В.2.7-8-94, зварних сіток і опорних елементів з
арматурного прокату за ДСТУ 3760-98, виготовляють агрегатно-поточним методом на спеціальному монтажному столі.
МДМ плити призначені для застосування в будівництві при спорудженні монолітних конструктивних (стін, пе-
регородок, перекриттів, дахів, сходових маршів) і декоративних елементів житлових і громадських будинків і споруд.
ОПИС ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ
ЗВАРНІ СІТКИ В КАРТАХ доставляються від виробника автомобільним транспортом (1) до підприємства
(цеху) та вручну вивантажують на дільниці складування (2), що знаходиться в приміщенні виробництва МДМ плит.
З дільниці складування (2) комплект зварних сіток марочної довжини на одну МДМ плиту в кількості 2 штук
переносять вручну до монтажної дільниці (7-9).
ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНІ БРУСКИ в пакетах доставляються від виробника автомобільним транспортом (3) до
підприємства (цеху) та вручну вивантажуються на дільниці складування (4), що знаходиться в приміщенні
виробництва МДМ плит. З дільниці складування (4) комплект пінополістирольних брусків марочної довжини на одну
МДМ плиту в кількості 8 штук переносять до монтажної дільниці (7-9).
ОПОРНІ ЕЛЕМЕНТИ в пакетах доставляються від виробника автомобільним транспортом (5) до підприємства
(цеху) та вручну вивантажують на дільниці складування (6), що знаходиться в приміщенні виробництва МДМ плит.
З дільниці складування (6) комплект опорних елементів марочної довжини на одну МДМ плиту в кількості 9
штук переносять до монтажної дільниці (7-9).
Першу зварну сітку-карту встановлюють на ребра спеціальної рухомої рами (РСР) (8) та закріпляють її
зачіпками. Спеціальну рухому раму переміщають до спеціального монтажного стола (ССМ) (9) і встановлюють її на
ньому. Після цього встановлюють перший опорний елемент вершинами виступів у посадочні гнізда ССМ з
приляганням по площині до внутрішньої поверхні нижньої балки РСР (8). Далі встановлюють перший
пінополістирольний брусок на опори ребер РСР із приляганням меншою стороною до першого опорного елемента.
Другий опорний елемент встановлюється аналогічно першому у наступні посадочні гнізда ССМ з приляганням по
площині до першого пінополістирольного бруска.
Після встановлення повного комплекта опорних елементів (9 штук) і пінополістирольних брусків (8 штук) у
ССМ, другу зварну сітку-карту встановлюють на ребра накладної рами (РН) (7) та закріпляють її зачіпками. РН (7) із
зварною сіткою встановлюють на РСР (8) і закріпляють її замками.
Візуально проводять контроль розміщення вершин виступів опорних елементів з обох сторін пінополістирольного
сердечника по відношенню до дротів з варних сіток, а також рівномірність їх виступу з площини обох сторін сердечника. За необхідності
виконують попереднє коригування розміщення конструктивних елементів до встановлення їх у проектне положення.
Раму спеціальну рухому (8) переміщають від стола спеціального монтажного (9) на 1-2 метри, закріпляють
вертикально і здійснюють з обох сторін візуальний контроль правильності встановлення вершин виступів опорних
елементів до дротів зварної сітки та рівномірності вершин опорних елементів над пінополістирольним сердечником.
За допомогою механізму стискання спресовують набір із опорних елементів та пінополістирольних брусків до
розміру 1200 мм, повторюючи при цьому вищевказаний контроль.
Після цього виконують з’єднання вершин виступів опорних елементів із поздовжніми дротинами зварних сіток з
обох сторін точковим зварюванням за допомогою ручних електрозварювальних кліщів або зв’язування скобами за
допомогою степлера спеціального, або зв’язування в’язальним дротом за допомогою плоскогубців і кусачок. Кількість
з’єднуваних точок для МДМ плит завдовжки:
3000 мм – 279 шт.
2900 мм – 270 шт.
2800 мм – 261 шт.
2700 мм – 252 шт.
2600 мм – 243 шт.
2500 мм – 234 шт.
2400 мм – 225 шт.
З’єднання піддають візуальному контролю та усувають, за необхідності, виявлені дефекти.
Механізм кріплення сітки зварної на рамі накладній (7) відпіскають і роз’єднують 8 замків кріплення РН (7) до
рами спеціальної рухомої (8). Раму накладну (7) знімають з РСР (8) і встановлюють її вертикально за 1,5 м від РСР (8).
Механізм стискання РСР (8) розблоковують і переводять рухому стискальну планку у верхнє положення; зачепи
кріплення зварної сітки-карти в РСР (8) піднімають.
Готову МДМ плиту виймають з РСР (8) і вручну переносять на пост контролю якості готової продукції (10).
Після контролю показників якості МДМ плиту внучну переносять на дільницю складування готової продукції
(11). Готову продукцію вручну завантажують на автотранспорт і транспортують споживачу.
Arrow
Arrow
Shadow
ArrowArrow
Slider
Контроль якості зварних швів на будівництві нового терміналу Львівського
аеропорту ім. Короля Данила.